Froskemora / Čuoppomáddu

Barnebok fra samisk tradisjon. Boka omhandler Čuoppomáddu som bor i våte områder, kulper, myrhull. Norskspråklig.

ISBN: 978-82-91973-31-9
Forfatter: Asbjørg Skåden
Illustratør: Solfrid Fjellaksel Pedersen
Til norsk: Gudmund Johnsen
Originaltittel: 
Čuoppomáddu. Bago os 1994
Antall sider:  63

Grafisk produksjon: Chili Harstad
Utgiver: 
Skániid girjie 2008

Pris 150,-
Fri frakt ved bestilling over 400,-

Nordisk ministerråd. Kulturkontakt Nord har støttet oversettelse og utgivelse