Bardu og Målselv – «østlappernes» land?

Høyaktuell fagbok om grenseoverskridende reindrift i Indre Troms. En vektig kommentar til reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Sverige. Norskspråklig.

ISBN: 82-91972-20-3
Forfatter: Hans Presbakmo
Illustrasjoner: Forfatterens bilder fra aktuelle områder
Antall sider:  128
Grafisk produksjon: Vizuelli, Harstad
Utgiver: Skániid girjie 2007

Pris 280,-
Gratis frakt ved bestilling over 400,-

Utgivelsen er støttet av Nordland og Troms fylkeskommuner